Kontakt meg

Adresse:

Bureveien 17F
1621 Gressvik

Telefon:930 28 533
E-post:rigmorsveen@gmail.com
Orgnr:992136316

Jeg mottar regelmessig veiledning hos offentlig godkjent sykepleierfaglig veileder. I veiledningen vil jeg kunne ta opp saker som angår mine klienter. Dette er en kvalitetssikring. Navn på klienter vil aldri bli oppgitt, og både veileder og jeg har selvsagt taushetsplikt.

Samarbeid med andre:

Om nødvendig kan det være ønskelig at jeg kan kontakte din fastlege, eller annet hjelpepersonell som du har kontakt med. Dette forutsetter at du opphever min og den andre partens taushetsplikt. En slik kontakt vil ikke bli tatt uten din tillatelse.

Her finner du min personvernerklæring (pdf).

”Det er faktisk bare to måter å gå inn i livet på;
Enten for å bli dets offer,
eller en som tappert tar opp kampen.
Du må bestemme deg for om du vil agere, eller bare reagere.
Handle eller bli behandlet.
Spille ut egne kort,
eller la andre styre spillet.
Og hvis du ikke bestemmer hvordan du vil håndtere livet,
vil livet håndtere deg.” (Merle Shain)