Veiledning

Første gang jeg fikk innsikt i veiledningens betydning, var under videreutdanning i psykiatri i 1995. I mange år hadde jeg jobbet som sykepleier, og mottatt pasienter som var sterkt skadet eller alvorlig syke. I den tiden var det ingen tilbud om veiledning. Utallige ganger gikk jeg hjem med en opplevelse av å ha stått i følelsesmessige utfordringer som var alt for store for meg alene. Da jeg så hørte om veiledning, begynte jeg å gråte. Var det faktisk mulig å få faglig veiledning til å bearbeide, og til å sortere og reflektere over hva jeg hadde vært gjennom? Jeg fant ut at dette ville jeg gjøre noe med!

I 2003 tok jeg derfor utdanning som veileder. I dag brenner jeg for at de som jobber med mennesker i alle faser av livet, nærmest fra fødsel til død, skal få støtte og hjelp til å utføre denne jobben på en god måte.

Jeg kan tilby deg/dere faglig veiledning. Jobber du i helsesektoren, er du terapeut, er du student eller uansett jobber med mennesker, ta gjerne kontakt. Jeg har under stikkordsmessig listet opp en del punkter som vil kunne gi en oversikt over og noen tanker omkring hva veiledning handler om. Jeg har jobbet og jobber med veiledning av personalgrupper og har dessuten erfaring med veiledning av ledere.

Veiledning

Veiledningens mål:

Om Hjælpekunst

”Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, maa man først og fremmest passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.” (Søren Kierkegaard)