Gruppeterapi

Hvorfor gruppeterapi?

I gruppeterapi får du en enestående mulighet til å erfare og eksperimentere med deg selv i et trygt miljø sammen med andre mennesker, og med en terapeut tilstede. Som deltaker kan du ta opp ting du har på hjertet, som i individuell terapi. Terapeuten vil også invitere de andre deltakerne til å komme med tilbakemelding, eller utfører terapi med en av deltakerne mens de andre får komme med tanker og opplevelser i etterkant.

Gruppeterapi

er for alle deltakerne en enestående mulighet til å øve seg på å prate om viktige ting med andre til stede. Tidligere i livet kan mange av oss ha opplevd å bli møtt på en avvisende og sårende måte når vi åpnet oss, og vi kan derfor ha lukket igjen.

I en gruppe

vil du igjen få tilgang til de lukkede områder i livet ditt, og kan bli møtt med forståelse, varme, empati og åpenhet. Ofte vil du oppleve at mange av de andre deltakerne kjenner seg igjen i din historie. Dette gjør at du ikke føler deg så alene. Du vil kunne oppleve å bli sterkere ved å vise din sårbarhet i et mottakelig og støttende miljø.

Gruppen speiler livet

Den måten vi reagerer på overfor personene i en gruppe, er ofte den måten vi oppfører oss og reagerer på i forhold til personer og grupper i vårt daglige liv. Gruppeterapirommet er et laboratorium og et verksted for å øke vår bevissthet om oss selv og et sted hvor vi kan trene og lære oss å handle på en mer autentisk og selvivaretakende måte i relasjon til våre medmennesker.

I gruppeterapi

bestemmer du selv hvor aktiv du vil være, hvor mye du vil dele av deg selv. I de timene du ikke kommer frem med ditt eget materiale vil du likevel bli berørt av temaer som de andre bringer med seg. Alle deltakerne i gruppeterapi har taushetsplikt overfor alt som kommer frem i gruppen.

Å våge er å miste fotfestet for en stund,
Å ikke våge er å miste seg selv.

Pårørendearbeid

Jeg har jobbet og jobber mye med pårørende, både individuelt og i grupper. Dette handler om alle kategorier pårørende: