Individualterapi

Hvem kan ha nytte av individualterapi?

Du som strever med livet ditt.
Det kan være redsel, uro, nedstemthet, forholdet til deg selv eller andre.
Du kan oppleve tomhet eller symptomer på stress.

Gestaltterapi gir en mulighet til å utvikle deg selv i retning av et mer meningsfullt liv, og til å videreutvikle forholdet til andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig terapiform.

Det kan være vondt å komme i kontakt med tidligere hendelser i livet, og å se seg selv, og å foreta nødvendige valg.

Gestaltterapi åpner for å frigjøre ressurser som har blitt brukt til å opprettholde uhensiktsmessige mønstre. Et eksempel kan være problemer med å sette grenser. Å gå i terapi kan oppleves meningsfullt og inspirerende. Innsikten som du oppnår kan gi større valgmuligheter og et rikere liv.

Sjelesorg

Dersom du har behov for åndelig veiledning og sjelesorg, er dette også noe du kan få hjelp med.

Ring the Bells that still can ring,
Forget your perfect offering.
There is a crack in everything.
That’s how the light gets in. (Leonard Cohen, ”Anthem”)