Om meg

Rigmor Sveen:

Jeg har jobbet tett på mennesker i alle faser av livet siden jeg var ferdigutdannet sykepleier på syttitallet. I alle disse årene har jeg hatt et genuint ønske om å bidra til at andre mennesker får et bedre liv. Gjennom mine mange utdanninger har jeg søkt noen svar. Det som etter hvert er blitt klart for meg er at svarene er å finne i hvert enkelt menneske. Min utfordring som terapeut sammen med klienten, er å utforske spørsmålene. Terapien kan bidra til at klienten får større innsikt i sin livssituasjon og flere valgmuligheter. Denne måten å arbeide på er meningsfull for meg, og gir meg energi.

”Livet kan kun forstås baklengs,
men det må leves forlengs.” (Søren Kirkegaard)