Gestaltterapi

Gestaltterapi er en psykoterapiretning. Grunnleggende er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de rammer omgivelsene gir.

Gestaltterapien bruker metoder for å bevisstgjøre deg på dine følelser, reaksjoner og handlinger. Dermed blir det lettere å erkjenne og se seg selv. Det blir det enklere å foreta valg som er riktige og nyttige for deg. Dette skjer gjennom samtaler og eksperimenter.

Gjennom Gestaltterapi kan også tidligere, uferdige opplevelser og kriser bearbeides. Gestaltterapi og veiledning egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi. Metoden egner seg også i egenutvikling, i undervisning og i konsulentarbeid.

Stress og utbrenthet blir stadig mer vanlig i arbeidslivet. Personlig utvikling gjennom Gestaltterapi kan ofte være løsningen, kanskje også for deg.

"Begynte å falle som et løv.
Angret seg halvveis ned.
Ble forvandlet til en gul sommerfugl og fløy sin kos." (Eeva Kiilpi)